หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail เว็บไซต์เก่า

รับเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องทุกข์ ร้อเรียน
  • ช่องทางที่ 1 ร้องเรียนด้วยตนเองในวันและเวลาราชการ โดยให้ผู้ร้องเรียนหรือรับมอบอำนาจเดินทางมาร้องเรียน ณ สำนักงานเทศบาลตำบลถาวร อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์
  • ช่องทางที่ 2 ร้องเรียนทางโทรศัพท์ หมายเลข 0-4419-2000
  • ช่องทางที่ 3 ร้องเรียนทางไปรษณีย์ โดยทำหนังสือส่งมาที่ สำนักงานเทศบาลตำบลถาวร อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ 31170
  • ช่องทางที่ 4 ร้องเรียนผ่าน https://www.facebook.com/thawornlocal
  • ช่องทางที่ 5 ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ www.thaworn.go.th   ด้านล่าง