หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail เว็บไซต์เก่า

รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนายวินัย พุทธิชาติ

กลุ่มบุคลากรคณะผู้บริหาร

ตำแหน่งที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลถาวร โทร.065 337 2759

รายละเอียด

ที่อยู่

โทรศัพท์065 337 2759

อีเมล