หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail เว็บไซต์เก่า

Personnel

คณะผู้บริหาร

 • thumbnail

  นางฐาปนิต กัณหาวัฒนานนท์

  นายกเทศมนตรีตำบลถาวร โทร.065 832 9357

 • thumbnail

  นางธนิตตา วิชัด

  รองนายกเทศมนตรีตำบลถาวร โทร.080 002 5459

 • thumbnail

  นายประสพ พิพวนนอก

  รองนายกเทศมนตรีตำบลถาวร โทร.093 562 3839

 • thumbnail

  นางสาวจุฑารัตน์ กันหา

  เลขานายกเทศมนตรีตำบลถาวร โทร.091 771 3710

 • thumbnail

  นายวินัย พุทธิชาติ

  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลถาวร โทร.065 337 2759